Tiesības parakstīties ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai parakstītos, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments - Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte). Katrai pašvaldībai ir savi parakstu pilnvarotie, kas veic parakstu pieņemšanu.


Šeit vari atrast sarakstu ar pilnvarotajiem Tavā novadā vai pagastā: www.cvk.lv/pv/apliecinatataji