PAR INICIATĪVU:

Latvijas Republikas Satversmes 2. pants nosaka: “Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai”. Vai šis princips šobrīd darbojas? Latvijas iedzīvotāju rīcībā jābūt praktiskām iespējām realizēt Satversmē noteikto! Jābūt pieejamiem instrumentiem, kā saprātīgā termiņā noskaidrot tautas gribu!

Pēdējo divdesmit gadu pieredze rāda, ka esošais parakstu slieksnis referenduma ierosināšanai - 10 % vēlētāju jeb aptuveni 155 000 parakstu - ir ļoti grūti sasniedzams.

Šī iniciatīva domāta tiem, kas vēlas pieejamu Tautas nobalsošanas instrumentu, kā tas bija paredzēts Tautas nobalsošanas likuma sākotnējās redakcijās.

Centrālajā vēlēšanu komisijā oficiāli iesniegtā iniciatīva paredz samazināt referenduma ierosināšanai nepieciešamo parakstu slieksni no 155 000 uz 50 000 parakstu.


Iniciatīvas būtība:

  • Parakstu skaita slieksnis referenduma ierosināšanai tiks samazināts no 155'000 uz 50'000 parakstu.
  • Tiks samazināts nepieciešamais referenduma balsotāju kvorums.
  • Ja tauta nobalsos par šīm izmaiņām, tad grozīt šos lielumus varēs tikai atkārtotā tautas nobalsošanā.

Iesniedzējs: Biedrība “Referendums info”

Samazināt parakstu slieksni

Parakstīt