ANO Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 16. panta trešajā daļā ir teikts: “Ģimene ir dabiska sabiedrības pamatšūniņa, un tai ir tiesības uz sabiedrības un valsts aizsardzību”.

Dabiska ģimene ir ģimene, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Ģimene, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Ne likumiski, ne bioloģiski nav iespējami dabiskas ģimenes interpretējumi.

2020. gada 12. novembrī mēs pamodāmies citā valstī. Satversmes tiesa pasludināja spriedumu, lemjot, ka mātes seksuālajai partnerei pienākas tiesības izmantot tēva atvaļinājumu, sakarā ar bērna piedzimšanu.

Kā gudri, inteliģenti un izglītoti profesionāļi Satversmes tiesā spējuši nonākt pie tik absurda sprieduma? Sprieduma, kas lielākajā mērā apdraud dabisku ģimeni un tās pamatus. Sprieduma, kas apstiprina aizdomas – ir kādi, kuri mērķtiecīgi vēlas iznīdēt tēva un mātes lomu, atņemt bērnam tiesības augt dabiskā ģimenē, kuras pamatu veido māte (sieviete) un tēvs (vīrietis). Mēs zinām, ka vienīgi abu dzimumu vecāku klātbūtne var radīt vislabvēlīgāko vidi bērna pilnvērtīgai attīstībai. Bērnam ir vajadzīgi bioloģiskie vecāki – katrs bērns sapņo un ilgojas, lai viņam būtu tētis un mamma – nevis vecāks Nr. 1, vecāks Nr. 2 vai pat vecāks Nr. 3. Ir pienācis laiks iestāties par vērtībām, kas gadsimtiem ilgi bijušas pašsaprotamas.

Centrālajā vēlēšanu komisijā oficiāli iesniegtā iniciatīva paredz nostiprināt ģimenes jēdzienu Satversmē.

Apraksts: Biedrība “Asociācija Ģimene”    
Iniciatīvas iesniedzējs: “Latvijas vīru biedrība”

Ģimenes jēdziena nostiprināšana

Parakstīt